Επιδιόρθωση Τεντόπανων

Επιδιορθώνουμε το ύφασμα της τέντας με χαμηλό κόστος. Μετά από χρόνια οι ραφές του υφάσματος σαπίζουν με το τεντόπανο να ανοίγει στις ενώσεις του. Εφόσον το ύφασμα παραμένει σε καλή κατάσταση μπορεί να γίνει επιδιόρθωσή του η οποία περιλαμβάνει πλύσιμο, αντικατάσταση όλων των ραφών και επανατοποθέτηση.

Συγκεκριμένα, αφού εκτιμηθεί η κατάσταση του ξηλωμένου τεντόπανου, αποσυναρμολογείται και παραλαμβάνεται. Στη συνέχεια καθαρίζεται και απολυμαίνεται σε ειδικό πλυντήριο με χρήση ειδικού καθαριστικού (χωρίς προσθήκη χλωρίου) και μόνο με κρύο νερό. Αφού στεγνώσει αποκαθιστούνται όλες του οι ραφές (ακόμα και αυτές που ενδεχομένως να μην είχαν ξηλωθεί) με κλωστές γερμανικής προέλευσης, ενώ αντικαθίσταται και το ρέλι. Τέλος, γίνεται η επανατοποθέτησή τους σε διάστημα 3-5 ημερών.