Επισκευές Ρολλών

Με ένα τηλεφώνημα επισκεπτόμαστε το χώρο σας, εντοπίζουμε το πρόβλημα των ρολλών και σας υποβάλλουμε δωρεάν εκτίμηση της βλάβης.

Εφόσον το επιθυμείτε διορθώνουμε ή αντικαθιστούμε άμεσα το εξάρτημα που δημιουργεί το πρόβλημα έτσι ώστε να τεθεί το ρολό σας ξανά σε λειτουργία.

Επισκευές Ρολών